Zmiana wysokości składek członkowskich

Informacja

Na swoim posiedzeniu 9 stycznia 2024 r. Zarząd Stowarzyszenia „Grupa 4x4” na podstawie § 20 pkt 5d Statutu podjął decyzję w formie uchwały o wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz terminów ich uiszczania.

Od 1 stycznia 2024 r. ustala się:
- przystępując po raz pierwszy do Stowarzyszenia członkowie są zwolnieni z wpisowego,
- przy przerwie w członkostwie w stowarzyszeniu, członek jest zobowiązany wpłacić zaległe składki i wtedy jest zwolniony z wpisowego, w przeciwnym przypadku jest zobowiązany do wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł,
- wysokość składki członkowskiej dla członka zwyczajnego wynosi 100 zł rocznie,
- wysokość składki dla młodzieży uczącej się do 21 roku życia wynosi 50 zł,
- wysokość składki członkowskiej członka wspierającego wynosi 1000 zł rocznie,
- termin wpłaty wszystkich składek ustala się na 31 stycznia każdego roku, nowo przyjmowani członkowie wpłacają składkę przed decyzją Zarządu o przyjęciu w poczet członków.

Zmiana wysokości składek członkowskich spowodowana jest:
- zwiększonym odpisem do ZO PZM od każdego członka (obecnie 15 zł),
- zwiększonymi kosztami utrzymania stowarzyszenia (inflacja),
- dostosowaniem się do wysokości składek w innych klubach (poziom składki jest niższy niż w większości klubów)

Przypominamy, że każdy członek otrzymuje legitymację członkowską. Więcej informacji znajdziesz tutaj: KARTA PZM

Mapa strony

KONTAKT

Stowarzyszenie "Grupa4x4"

ul. Flisaków 1
33-300 Nowy Sącz

e-mail: biuro@grupa4x4.pl
tel: +48 694 404 444
fax: +48 91 886 38 03

Bank BNP PARIBAS
42 1600 1462 1871 6745 7000 0001


KRS 0000353296
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

NIP 734-34-30-293
REGON 121196564

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać zawsze najświeższe informacje dotyczące naszych imprez.

Sponsor główny

Sponsorzy wspierający

155 168

Współpracują z nami

ikon_73 ikon_75 ikon_76 ikon_77 ikon_78 ikon_79 ikon_82 ikon_83 ikon_85 ikon_86

do góry