Regulamin - Rajdozlot Sądecki

Regulamin wydarzenia

2. Rajdozlot Sądecki DPF VIPER

CELE: Popularyzacja motoryzacji klasycznej sprzed roku 1992, kultury jazdy oraz przepisów ruchu drogowego. Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych wybranych gmin Sądecczyzny i popularyzacja turystyki samochodowej jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
TERMIN: 30 czerwca 20181 lipca 2018 /sobota-niedziela/

 1. Załogę Rajdu stanowi kierowca i dowolna (dozwolona) liczba pasażerów, którzy jadą sprawnym i dopuszczonym do ruchu drogowego samochodem osobowym, busem lub motocyklem.
 2. Zawodnik musi udokumentować swoją tożsamość i posiadanie ważnego prawa jazdy kat. A lub B wymaganego do kierowania danym pojazdem.
 3. Startujące pojazdy muszą posiadać ważne badania techniczne oraz obowiązkowe wyposażenie i ubezpieczenie OC, warunkiem dopuszczenia do rajdu będzie okazanie dowodu rejestr. POJAZDU i ważnej polisy OC.
 4. Przejazd odbywa się wyznaczoną trasą, przy otwartym ruchu drogowym.
 5. Uczestnicy zobowiązani są poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 6. Uczestnicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania poleceń podawanych przez osoby odpowiedzialne za przebieg Rajdu.
 7. Brak reakcji na polecenia sędziego lub organizatora, jak również stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym lub dwukrotne niezastosowanie się do zaleceń sędziego będą karane dyskwalifikacją i wykluczeniem zawodnika z Rajdu.
 8. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, co potwierdzają w zgłoszeniu startowym, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w czasie jego trwania, w stosunku do uczestników Rajdu oraz osób trzecich i mienia publicznego.
 9. Dopuszcza się stosowanie rejestratorów jazdy oraz systemów GPS do wyznaczania trasy przejazdu w określonej przez organizatora.
 10. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora materiałów z ich wizerunkiem, w tym zdjęć i filmów wykonanych podczas Rajdu do własnej promocji oraz promocji wydarzenia. Uczestnik również wyraża zgodę na wykorzystywanie przez sponsorów i partnerów materiałów z jego wizerunkiem do celów marketingowych, bez możliwości ingerencji w jego formę.
 11. Rajd zabezpieczają dodatkowo wyznaczeni sędziowie, którzy czuwają nad przebiegiem Rajdu i bezpieczeństwem wszystkich jego uczestników.
 12. Na zlocie organizatorzy będą wyznaczać miejsca postojowe dla pojazdów oraz będą pomagać ustawiać pojazdy.
 13. Organizatorzy i sędziowie na Rajdozlocie ubrani będą w kamizelki odblaskowe oraz będą posiadać identyfikatory.
 14. Na Rajdozlocie zabrania się tworzenia niebezpiecznych sytuacji oraz takich, które mogą zagrażać uczestnikom oraz publiczności utratą życia lub zdrowia tj. "palenia gumy", strzelania z tłumików, brawurowej jazdy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydalenia ze zlotu takich osób.
 15. Na Rajdozlocie zabrania się śmiecenia.
 16. Każdy uczestnik Rajdozlotu ma obowiązek zabezpieczenia wszystkich miejsc postoju przed plamami oleju lub innych substancji wydobywających się z pojazdu poprzez położenie pod nim kartonu lub folii.
 17. Aby zgłosić swój udział w Rajdzie, należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy.
 18. Ilość miejsc jest ograniczona do 50 pojazdów i o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń oraz organizatorzy.
 19. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia i zarejestrowali swój udział w Rajdzie winni zgłosić się w dniu rajdu w godz. 8.00-9:30 w wyznaczonym punkcie kontroli w Gródku nad Dunajcem, celem sprawdzenia dokumentów, oraz odebrania karty przejazdu (Roadbook).
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z udziału w Rajdzie, samochodu, którego stan techniczny stanowić będzie zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
 21. Wpisowe na Rajdozlot wynosi 30 zł za osobę. W cenie są zawarte gadżety, które dostanie każdy uczestnik, ewentualna kiełbasa na grilla, który zostanie zorganizowany, naklejki z numerami bocznymi, wlepki, karta przejazdu, upominki od sponsorów itp.
 22. Każdy uczestnik jest zobowiązany do naklejenia na pojazd (prawe i lewe drzwi lub szyby prawych i lewych drzwi) numeru startowego dostarczonego przez Organizatora.
 23. Wjeżdżając na teren zlotu i biorąc w nim udział, zgadzasz się na przestrzeganie prostego regulaminu który jest zamieszczony powyżej.
 24. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora do działań niezbędnych do przeprowadzenia wydarzenia.
Mapa strony

KONTAKT

Stowarzyszenie "Grupa4x4"

ul. Flisaków 1
33-300 Nowy Sącz

e-mail: biuro@grupa4x4.pl
tel: +48 694 404 444
fax: +48 91 886 38 03

Bank BNP PARIBAS
42 1600 1462 1871 6745 7000 0001


KRS 0000353296
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

NIP 734-34-30-293
REGON 121196564

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać zawsze najświeższe informacje dotyczące naszych imprez.

Sponsor główny

Sponsorzy wspierający

155 168

Współpracują z nami

ikon_73 ikon_75 ikon_76 ikon_77 ikon_78 ikon_79 ikon_82 ikon_83 ikon_85 ikon_86

do góry